Horaire entraînements

Lundi : ACJ

 • 17h00 – 18h00 – U10 (coach Marc)
 • 18h00 – 19h15 – U14 Mixte (coach Marc)
 • 19h15 – 20h30 – Dames P2 + U19 filles (coach Xavier)
 • 20h30 – 22h00 – U21 Rég. (coach Anas)

Mardi : ACJ

 • 17H00 – 18H15 –
 • 18h15 – 19h30 – U16 (coach Alain)
 • 19h30 – 20h45 – U18 (coach Edwin)
 • 20h45 – 22h00 – Spécifique

Mercredi : Volta

 • 17H30 – 18H45 – U12 Elite (coach Pascal) & U12 B ()
 • 17H30 – 18H45 – U14 Mixte (coach Marc)
 • 18H45 – 20H00 – P1 Hommes + U21 Rég. (coach Gabriel)
 • 19H45 – 21H30 – R2 Hommes (coach Olivier & Marc)

Jeudi : Volta

 • 17H15 – 18H30 – U10 (coach Marc)
 • 17H15 – 18H30 – U12 B (-)

Jeudi : ACJ

 • 17h00 – 18h00 – Initiation
 • 18h00 – 19h15 – U16 (coach Alain)
 • 19h15 – 20h30 – U18 (coach Edwin)
 • 20h30 – 22h00 – P1 (coach Gabriel)

Vendredi : Volta

 • 17H00 – 18H00 – U6 (coach Coralie)
 • 17H00 – 18H15 – U12 Elite (coach Pascal)
 • 18H00 – 19H15 – U8 (coach Pablo)
 • 18H15 – 19H30 – Dames P2 + U19 filles (coach Xavier)
 • 19H30 – 21H00 – R2 Hommes + U21 Rég. (coach Olivier & Marc)